Vi havde en god arbejdsdag og rigtig mange ildsjæle gav en hånd med. Alt blev gjort rent der blev ordnet foran husset og vandskaden blev åbnet op så vi kan udbedre skaden. VI forventer omkring 15 februar kan vi leje huset ud igen. Her er en artikel fra Sjællands tidende